Collection

Kader Attia

The M WOODS permanent collection comprises hundreds of works by artists including:

 

Lucas Arruda, Kader Attia, Darja Bajagić, Circle of Paul Brill, Follower of Hieronymus Bosch, Paloma Bosquê, Luis Chan, Chen Fei, Chen Fushan, Chen Tianzhuo, George Condo, Jean-Baptiste-Camille Corot, John Currin, Raoul De Keyser, Deng Ying, Simon Denny, Duan Jianyu, Tracey Emin, Gao Ludi, Gao Yu, Gong Bin, Charles Harlan, Hai-Hsin Huang, Han Bing, He Xiangyu, Mikko Hintz, Huang Yan, Jian Ce, Alex Katz, Sako Kojima, Firenze Lai, Austin Lee, Richard Lin, Liu Wei, Liu Ye, Paul McCarthy, Jack McConville, Evan Nesbit, Motohiko Odani, Ouyang Chun, Sarah Peoples, Paulo Nimer Pjota, Qiu Jiongjiong, Qiu Xiaofei, Bunny Rogers, Sterling Ruby, Studio Mumbai, Pascale Marthine Tayou, Wolfgang Tillmans, Chiu Ya Tsai, James Turrell, Amalia Ulman, Ignacio Uriarte, Guido van der Werve, Danh Võ, Xu Zhen, Yan Xing, Yang Bodu, Yang Fudong, Yang Zi, Yu Honglei, Cristof Yvoré, Zeng Fanzhi, Zhao Yang, and Zheng Guogu.